วิธีดูแลสวนสำหรับคนมีเวลาน้อย งานยุ่ง คิวแน่น

Read More
ออกแบบ

วิธีดูแลสวนสำหรับคนมีเวลาน้อย งานยุ่ง คิวแน่น

ออกแบบ

หากคุณอยากมีสวน แต่คิดว่าตัวเองไม่มีเวลาทำสวน เพราะตารางงานที่วุ่นวายคำตอบอาจอยู่ที่การออกแบบสวนที่ไม่ต้องดูแลมาก ซึ่งจะทำให้เราดูแลสวนได้อย่างฉลาดขึ้น และงานสวนไม่ใช่งานหนักอีกต่อไป คุณสามารถค้นพบการลดเวลาในการปลูกการกำจัดวัชพืช และการรดน้ำสวนของคุณ และมันยังจะทำให้งานสวนของคุณกลายเป็นแหล่งความบันเทิงสำหรับคุณ

1.ปลูกต้นไม้ท้องถิ่น เนื่องจากพืชท้องถิ่นมีการปรับให้เข้ากับสภาพอากาศ ดิน และปริมาณน้ำฝนของภูมิภาคนั้นๆ จึงไม่ต้องดูแลรักษาน้อยกว่าพืชที่ไม่ใช่พืชท้องถิ่นไม่ต้องปรับปรุงดินบ่อย

2.ปลูกพืชในภาชนะปลูก แม้ว่าคุณจะมีเวลาน้อย หรือไม่มีเวลาในการทำสวนบนพื้นดิน คุณจะยังสามารถปลูกดอกไม้ ไม้ยืนต้น หรือแม้แต่ผักได้ โดยการปลูกในภาชนะ ต้นไม้ในกระถางนั้นแห้งเร็วกว่าต้นไม้ในดิน แต่คุณก็ไม่ต้องเสียเวลาพรวนดิน ปรับปรุงดินในสวน และยังไม่ต้องกำจัดวัชพืชให้ยุ่งยาก

3.การให้น้ำแบบอัตโนมัติ อีกงานท้าทายสำหรับการทำสวนคือการรดน้ำต้นไม้ แต่ถ้าคุณวางสายยางรองไว้ด้านใต้ แล้วคลุมด้วยหญ้า แล้วปล่อยให้ระบบการทำงานของน้ำนั้นทำได้โดยอัตโนมัติ คุณจะสามารถประหยัดเงินและเวลาได้ อีกทั้งการใช้สายฉีดน้ำไปยังรากต้นไม้ยังไม่ใช่วิธีที่แนะนำ

เมื่อเรารู้เคล็ดลับการสร้างความสมดุลระหว่างเรื่องงานกับเรื่องสวนแล้ว สวนจะไม่กลายเป็นเรื่องหนักสำหรับคุณอีกต่อไป แต่มันจะเป็นความเพลิดเพลิน